Privacy Verklaring

Versie 14.06.2018


Privacy en het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens staat hoog in het vaandel bij Delft Hoog en Van der Vorm Vastgoed. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website Delfthoog.nl gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij deze zorgvuldig beschermen en gebruiken. Als u vragen heeft, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Delft Hoog of Van Der Vorm Vastgoed via info@delfthoog.nl of info@vormvastgoed.nl

Gebruik van de website
Als u rondkijkt op de website of onderliggende subdomeinen worden er cookies geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kunt u vinden in ons cookiebeleid. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.

Analytische cookies
Dit zijn de cookies die ons vertellen hoeveel mensen op onze website komen, welke pagina’s zij bezoeken en waar zij op klikken. Deze cookies zijn gekoppeld aan uw IP-adres en computer.

Tracking cookies
Tracking cookies worden alleen geplaatst als u toestemming geeft. Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen op welke andere websites u nog meer zit. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses u heeft en u gerichte aanbiedingen geven.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Wilt u precies zien hoe cookies uitgezet kunnen worden, kijkt u in ons cookiebeleid.

Contact
Om rond te kijken op de website hoeft er geen account aangemaakt te worden. Maar als u op u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen van Delft Hoog vragen we u om het contactformulier in te vullen. Daar kunt u de volgende gegevens doorgeven.

Voor- en achternaam
Deze gegevens gebruiken wij om u goed aan te spreken als wij u een e-mail terugsturen of wanneer wij u bellen aan de hand van uw vragen of interesse in het project.

E-mailadres
Uw e-mailadres gebruiken wij om u een bericht terug te sturen en uw mogelijke vragen te beantwoorden. Wij zullen u ook informatie sturen over Delft Hoog wanneer er bijvoorbeeld meer bekend is over de inschrijfdata, opleverdata of ander interessant nieuws over de woningen in Delft Hoog.

Telefoonnummer
Mocht u uw telefoonnummer achterlaten en toestemming geven om gebeld te worden, dan zullen wij (of een van onze makelaars) u bellen.

Gespreksgeschiedenis
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt of in een telefonisch gesprek uw vragen of woonwensen doorgeeft, zullen wij een verslag van de vragen en de inhoud van het gesprek noteren in ons beveiligde klantsysteem. Op deze manier zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie als u opnieuw belt en kunnen wij uw vragen op een goede manier beantwoorden.

Uw gegevens bewaren wij tot 1 jaar na het opleveren van Delft Hoog. Mocht u eerder uw gegevens willen verwijderen uit onze systemen dan kunt u contact met ons opnemen voor inzage, rectificatie en/of verwijdering. Meer informatie daarover staat onderaan deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming
Delft Hoog neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Delen van persoonsgegevens door Delft Hoog met derden
We delen uw persoonsgegevens met business partners (De makelaars: Q-makelaars Delft
Website
- tel. 085 040 6200, Verra Real Estate - tel. 010 333 2181 en projectontwikkelaar van der Vorm Vastgoed - tel. 010 209 2724) en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Delft Hoog, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: o.a. websitebouwer Kreatif Klub, e-mailprogramma’s, diensten van Google en Microsoft en anderen.

Hoe Delft Hoog persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@delfthoog.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Delft Hoog die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Onze organisatie is zo ingericht dat laptops, USB’s en andere dragers van persoonsgegevens nooit onbemand achtergelaten worden of door een onbevoegde kan worden gebruikt.
 • Door middel van een clean desk policy en het op de juiste wijze vernietigen van oude documenten zullen er geen persoonsgegevens rondslingeren.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de e-mail of delfthoog.nl.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verstuur nooit zomaar uw legitimatie zonder het afdekken van uw pasfoto en BSN-nummer.

Vragen of Feedback
We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres info@delfthoog.nl

Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. op www.autoriteitspersoongegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.